Curriculum vitae

Beknopt curriculum vitae van Ynte Cornelis de Groot, geboren 13 april 1954 te Alkmaar.

Opleiding:

Streekschool voor de Detailhandel Alkmaar,

Gymnasium-a Reviuslyceum Doorn,

kandidaatsexamen godgeleerdheid RUG,

kerkelijk examen RUG.

 

werk

1983-1988           predikant Hervormde gemeente Warffum-Breede.

1988-1996           predikant Hervormde gemeente Assen.

1996-2015           predikant Hervormde/Protestantse gemeente Groningen.

                                1996-2001           preses centrale kerkenraad Herv Gem

                                2008-2015           preses algemene kerkenraad Prot Gem

 

daarnaast

1983-1993        docent NT cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden

1987-1997        lid (laatste jaren voorzitter) Colloquiumcommissie NHK

1994-1996        assessor-primus moderamen Generale Synode NHK.

1996-2001        lid Generale Raad voor Facilitaire Zaken SOW-kerken

1996-2001        lid commissie ex Ord 2-30 HKO (‘gemeente in herstel’)

1997-2004        lid generale commissie voor het opzicht NHK

2001-2004        lid bestuur Bond van Nederlandse Predikanten

2002-2006        lid/voorzitter bestuur SMRA (ledenregistratie NHK/PKN)

2004-2014        (vervangend) lid generaal College voor het Opzicht PKN

2008-2012        lid Programmabeleidsbepalend Orgaan OOG

sinds 2016      lid bestuur (sinds 2017 voorzitter) Stichting Ruimzicht

sinds 2019      voorzitter classicaal college voor het Opzicht Groningen-Drenthe PKN