Over ons huis

Ons huis is onder nummer 486306 opgenomen in het Monumentenregister van de Rijks-dienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de site van de Rijksdienst staat over ons huis de volgende informatie

Inleiding

ONTVANGERSKANTOOR, aan één zijde vrijstaand gesitueerd aan de noordzijde van de Reitsdiepskade nabij de Noorderhaven en het Reitdiep, gebouwd in 1883/1913 als ontvangerskantoor voor directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in opdracht van het rijk naar ontwerp van de Groninger architect en latere rijksbouwmeester C.H. Peters in neo-gotische stijl. Het gebouw is in 1913 in dezelfde stijl uitgebreid met een zijvleugel, parallel aan de rooilijn. Het gebouw is sinds 1982 in gebruik als woonhuis.

Omschrijving

Het langgerekte gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken, belegd met een zwarte Friese golfpan. Het gebouw bestaat uit twee volumes: een haaks op de rooilijn geplaatst (1883) bouwdeel en een zijvleugel in de rooilijn (1913). De hoofdgevel met tuitgevel telt twee raamtraveeën en twee traveeën in de zijgevel, grenzend aan een zijerf. De zijvleugel aan de Reitdiepskade telt vijf raamtraveeën. De gevels worden afgesloten door uitkragende, gemetselde gootlijsten met geprofileerde baksteen. De bakgoot is met leien beslagen. Tegen de kap van de zijvleugel is een kleine dakkapel geplaatst, gedekt met leien. Midden op de nok van de hoofdkap staat een karakteristieke schoorsteen, die is samengesteld uit vier rondgemetselde bakstenen pijpen. De afvoerpijpen voor het hemelwater met klensbakken zijn vierkant van doorsnede en vervaardigd van zink. De gevels zijn opgetrokken uit roodbruine baksteen. De vensterbanken met afzaat zijn van geprofileerde, oranjerode perssteen. Rondom de vensters is een kraalprofiel in oranjerode perssteen aangebracht. Constructieve delen als negblokken, lateien en schouderstukken zijn vervaardigd van gele zandsteen (Savonnières). Dit materiaal is eveneens toegepast voor de waterlijst tussen de verdiepingen. De vensters hebben een roedeverdeling, die de suggestie van gotische kruisvensters oproepen. De vensters zijn rechtgesloten en hebben geprofileerde, verhoogde segmentbogen. In de boogtrommels is metselwerk aangebracht in sierverband van gekleurde baksteen. De topgevel heeft een klimmend boogfries van geprofileerde baksteen. Tussen de vensters op de begane grond is tijdens de bouw een uit de Kranepoort afkomstige gevelsteen geplaatst. De gevels van het haaks geplaatste bouwdeel hebben rijkbewerkte smeedijzeren sierankers. In de tuitgevel van de achtergevel bevinden zich twee rondboogvensters waarachter het trappenhuis schuilgaat. Inwendig nog van belang de gaaf bewaard gebleven houten paneeldeuren met vellingen in neo-gotische stijl.

Waardering

ONTVANGERSKANTOOR, gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw, opgetrokken in een neo-gotische bouwstijl naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur, de ambachtelijke kwaliteiten en vanwege het bijzondere materiaalgebruik.