Bloed in april


Op zondag 26 April 1478 werd midden in de schitterende kathedraal van Florence een bloedige moordaanslag gepleegd. Doelwit van de moordenaars, die zich als priester hadden verkleed, waren de twee leidende figuren van de machtige familie de’ Medici. Lorenzo, bijgenaamd ' il Magnifico', de ongekroonde koning van de stad, overleefde de aanslag, maar zijn jongere broer Guiliano kwam om het leven. Bij het beramen van de aanslag had de familie Pazzi een belangrijke rol gespeeld. De Pazzi waren een geslacht van adellijke bankiers die de groeiende macht van de familie de’ Medici met lede ogen aanzagen. Maar de Pazzi stonden niet alleen, zij wisten andere bankiers en de aartsbisschop aan hun zijde en ook de koning van Napels, de hertog van Urbino en de pauselijke staat onder leiding van paus Sixtus IV steunden de aanslag. Bij de gewone bevolking was Lorenzo de’ Medici populair. Hij had een voor het gewone volk gunstig belastingstelsel ingevoerd en onder zijn leiding nam de welvaart toe. Maar de adel was bepaald niet blij met hem. Hij wist met zijn gezag hun invloed meer en meer te beperken en ging daarbij spionage en liquidaties niet uit de weg. Die dag in april raakte Lorenzo gewond, maar hij sloeg onmiddellijk en keihard terug. De aartsbisschop en verschillende andere samenzweerders werden opgehangen vanuit de ramen van het Palazzo Vecchio aan de Piazza della Signoria. Het geslacht van de Pazzi werd vrijwel volledig uitgeroeid. Hierop nam paus Sixtus maatregelen: hij deed Lorenzo in de ban en toen dit niets bleek op te leveren sloot hij, met steun van de adel, een militair bondgenootschap met koning Ferdinand I van Napels met de bedoeling Florence aan te vallen. Lorenzo kreeg weinig steun van zijn oude bondgenoten Milaan en Bologna en reisde zelf naar Napels om tot een vergelijk te komen. Het was een succesvolle diplomatieke actie en de vrede werd hersteld in 1480.

 

 

Lorenzo de' Medici

‘Bloed in april’ leest als een thriller, maar is tegelijk een uitstekend gedocumenteerd historisch werk, dat inzicht geeft in het Italië van de Renaissance. Lauro Martines (emeritushoogleraar Europese Geschiedenis in Los Angelos) is erin geslaagd een boeiende en gecompliceerde samenleving vol tegenstrijdigheden dichtbij te halen. Hij geeft onvergetelijke beschrijvingen: van het bittere kontrast tussen hoogstaande artistieke prestaties en nietsontziende wreedheid in de wereld van de politiek; van de paus die zijn eigen neven schaamteloos bevoordeelt met goedbetaalde erebaantjes onder het motto: “God heeft ons het pausschap gegeven, laten we het ervan nemen!” Wie ‘Bloed in april’ gelezen heeft kijkt voor altijd met andere ogen naar de prachtige stad Florence.

'April Blood' Florence and the plot against the Medici - door Lauro Martines uitgeverij Pimlico 2004 - ISBN: 0-7126-6787-3. Nederlandse vertaling ‘Bloed in april’, uitgeverij Bert Bakker, 2005 - ISBN: 9789035127500