Driemaal Emo van Huizinge

In de winter van het jaar 1211 vertrekt Emo van Huizinge (1175-1237?), proost van een nog nog maar net gesticht klooster in de buurt van Appingedam, te voet naar Rome. Het klooster had de kerk en de pastorie van Wierum geschonken gekregen als nieuwe vestigingsplaats. Tot ontsteltenis van Emo had de bisschop van Münster deze schenking echter ongeldig verklaard. Vermoedelijk wilde hij zelf de zeggenschap over de kerk houden.

 

Met zijn bezoek aan Rome hoopt proost Emo de paus aan zijn kant te krijgen. Met succes.

Eenmaal terug op het Hoogeland sticht Emo in Wierum het klooster Bloemhof. De kloosterlingen sluiten zich aan bij de sober levende orde der Premonstratenzen. Het dorpje waar het klooster staat wordt door deze keuze omgedoopt van Wierum tot Wittewierum, vanwege de witte pijen van de monniken van het klooster. Van dit klooster is niet veel over – net als van de meeste andere kloosters in de Ommelanden. Uiteindelijk werd het in 1561 gesloten.

 

Pelgrims op weg naar Rome (Fries in de dom van Fidenza)

 

Toch is er over de tijd van Emo – en over zijn reis naar Rome - veel bekend. Menko, de opvolger van Emo als abt van het klooster, schreef namelijk een kroniek van klooster Bloemhof. Hij moet daarbij ook de beschikking hebben gehad over uitvoerige aantekeningen van Emo zelf.

 

Deze kroniek is al geruime tijd ontsloten. prof. dr H.P.H. Jansen en drs. A. Janse bezorgden in 1991 een editie van de oorspronkelijke Latijnse tekst met een Nederlandse vertaling.

Vorig jaar verschenen twee boeken die gebaseerd zijn op deze kroniek en die de tijd van Emo elk op een eigen manier dichterbij brengen: ‘Emo’s Reis’ van prof. dr Dick de Boer en ‘Emo’s Labyrint’ van Ynskje Penning.

De Boer reisde Emo na en presenteert Emo's reis ‘als een tijdmachine, of een reisgids, die het mogelijk maakt Emo in de auto, op de fiets of te voet te volgen’. In zijn prachtige uitgegeven boek voert hij de lezer – en de kijker, want het boek is zeer rijk geïllustreerd – door het Europa van het begin van de 13e eeuw.

Het boek van Ynskje Penning noemt zich een historische thriller. Het leest inderdaad als een spannend jongensboek. Maar omdat de schrijfster nauw samenwerkte met historici als De Boer is het historisch allemaal ook nog verantwoord!

 

1

Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum

ed. H.P.H. Jansen en A. Janse, Hilversum, 1991 ISBN 90-6550-227-0

 

2

Emo’s Reis - een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212

Dick E.H. de Boer, Noordboek 2011, ISBN 978-90-330-07-880

 

3

Emo’s labyrint – historische thriller

Ynskje Penning, Haren 2010, ISBN 978-90-816099-13